Intervjuet stod i Lokalavisa (for Ringerike, Hole og Jevnaker) i uke 14, 2006 - www.nordic-group.no

Gestaltterapeut Kari Thingelstad

Kari Thingelstad er utdannet gestaltterapeut og har arbeidet med denne terapiformen på deltid i seks år. Hun er også pedagog og arbeider på småtrinnet i barneskolen og som megler i Buskerud konfliktråd. Utover dette arbeider hun med fortelling og bruker fortelling kreativt både med barn og voksne, i skolen og i terapirommet.

 


Kan du fortelle litt om hva gestaltterapi går ut på?

I gestaltterapien arbeider vi både med kropp, tanke og følelse. Og vi arbeider ut fra at det er du som kjenner deg selv best. Det å gå i terapi kan være som å "rydde opp" eller å gå på oppdagelsesferd i seg selv. Vi kan bli bedre kjent med oss selv gjennom å spørre: Hvordan vil jeg leve livet mitt? Hvilke ønsker og behov har jeg? Hvordan er det å være meg akkurat nå? Hvordan er kroppen min når jeg er glad eller når jeg er trist? Hvilke tanker har jeg når jeg for eksempel er misunnelig eller sint eller når jeg selv føler meg glad og på topp? Kan jeg tillate meg å føle det jeg føler? Hva gjør meg godt? Hva gir meg energi? Og hva gjør det ikke?

Det er ikke nødvendigvis et poeng at vi skal velge å gjøre noe annet enn det vi gjør, men det er godt for oss å vite hva det er vi gjør når vi gjør det vi gjør. Tar vi for eksempel ansvar for noe vi ikke ønsker ansvar for? Det er godt for oss å avklare om vi oppfyller våre eller andres ønsker, og hvilke behov vi egentlig har. Når vi først vet hva vi vil, kan vi velge å velge det. Det å ta ansvar for egne handlinger vil kunne gjøre at vi kan leve våre egne liv.

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapien. Den utviklet seg fra omkring 1910 og sentrale navn her er blant annet Laura og Fritz Perls. De var opptatt av hvordan mennesker organiserer sanseinntrykkene de mottar fra omgivelsene (og seg selv) i meningsfulle helheter. En meningsfull helhet er det de kalte en gestalt.


Hvilke problemer har de som kommer til deg?

Mange er i en livssituasjon som de føler er mer eller mindre fastlåst. De kan føle ubehag, leve i uløste konflikter og føle at de ikke strekker til noen steder. Enkelte kan være utbrente, føle krav fra alle kanter, og oppleve at de ikke blir satt pris på, eller rett og slett føle seg utenfor fellesskapet.

Mange ønsker hjelp til å sortere i livet sitt. Noen ønsker en samtalepartner og noen ønsker veiledning i forhold til det å ha barn. Andre ønsker at hele familien deltar i familieveiledning.

Andre igjen kan bære på en stor sorg, ny eller gammel, og føle at nå er tiden moden til å bearbeide denne sorgen.

For veldig mange gjør livet store ”krumspring”. Det er ikke alltid lett å velge og heller ikke lett å våge. Er det stor ubalanse i kroppen, tankene eller følelsene, kan det gi psykiske eller kroppslige plager.

Det er også noen som ønsker veiledning i forhold til det å skulle mestre en aktuell situasjon. For eksempel et jobbintervju, ny arbeidsplass, det å skulle formidle noe til en forsamling eller hvordan ta den vanskelige samtalen, det vanskelige valget.


Hvor lenge er det vanlig å gå i terapi?

Det varierer veldig. Det ene er ikke mer vanlig enn det andre. For noen er det nok med 3-4 ganger i første omgang. Noen ønsker å komme jevnlig, men ikke så ofte. Noen går hos meg ett eller to år. Noen ønsker å komme tilbake fra tid til annen. For meg er det viktig at det blir akkurat på den måten som passer klienten best.


Hva kan det komme ut av en tid med gestaltterapi?

Det er viktig å understreke at det å gå i psykoterapi ikke er noe lettvint løsning, det er et godt stykke arbeid som gjøres. Men den som går i terapi slipper å gjøre jobben alene. Som gestaltterapeut går jeg arbeidsveien sammen med klienten. Det viktigste i gestaltterapien skjer i møtet mellom klient og terapeut. Jeg stiller ingen diagnose. Terapien kan gi oss et mer åpent forhold til oss selv, til alle de sider vi liker godt ved oss selv og også et mer åpent forhold til de vi ikke liker fullt så godt. Disse sidene er også en del av oss. Vi vil kunne akseptere oss selv som den vi er. Får vi et åpent og ikke-dømmende forhold til oss selv, vil vi også kunne få et åpent og ikke-dømmende forhold til andre. Dette vil igjen kunne forandre vår måte å kommunisere på. Vi kan ha blitt bedre kjent med oss selv, våre ønsker, våre behov og hvordan vi kan håndtere de ulike følelsene vi har. Vi har fått mulighet til å se på gamle ting med nye øyne. Det kan gi oss andre løsningsmuligheter, så det å kunne velge kan ha blitt klarere. Vi kan også ha blitt tryggere på oss selv, det vi står for og den vi er.[ Utskriftsvennlig versjon ]

VELKOMMEN
TIL MITT LILLE FIRMA

 

Ønsker du opplysning om psykoterapi, veiledning, konfliktarbeid, med mer?

 

Da er du på riktig side!

 

 

Ønsker du opplysning om fortelling, eventyr eller fortellerkurs?

 

Da klikker du deg videre på: www.fortellerglede.no

 

Firmaet mitt består av både psykoterapi og fortelling.

 

- Hilsen Kari Thingelstad

 

Jeg er medlem av Norsk
Gestaltterapeut Forening

Kontakt meg:
Mobil: 95 97 49 99
E-post: kari.thi@online.no
2005-2019 © Kari Thingelstad (Org.nr: 980 893 294) - Utviklet av Håvard Vidme og Ingvild Vatnelid